Cần bán gấp lô đất mặt tiền quốc lộ 13 và nhà xưởng ở Bầu Bàng, Bình Dương

Giá: thương lượng

Diện tích: 12222 m²

Địa Điểm: Bến Cát, Bình Dương

Liên hệ: Lương Văn Hòa

0969003048

Cho thuê nhà xưởng mới xây 4000m2 tại Bắc Giang KCN Song Khê - Nội Hoàng 2017

Giá: 57 Ngàn/ m²

Diện tích: 4000 m²

Địa Điểm: Yên Dũng, Bắc Giang

Liên hệ: Nguyễn Chính

0968524919

Xưởng tại Bình Dương cho thuê, Cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá: 130 Triệu

Diện tích: 4300 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Xưởng ở Bình Dương cho thuê, Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá: 230 Triệu

Diện tích: 6500 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Xưởng Bình Dương cho thuê, Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá: 130 Triệu

Diện tích: 3000 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Cho thuê xưởng ở Bình Dương, Nhà xưởng ở Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373

Giá: 105 Triệu

Diện tích: 3300 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Cho thuê xưởng tại Bình Dương, Xưởng Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373

Giá: 75 Triệu

Diện tích: 2000 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Nhà xưởng ở Bình Dương cho thuê, Xưởng ở Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373

Giá: 500 Triệu

Diện tích: 13000 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Nhà xưởng tại Bình Dương cho thuê, Thuê xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá: 70 Triệu

Diện tích: 3300 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Thuê nhà xưởng Bình Dương, Thuê xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá: 250 Triệu

Diện tích: 6000 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Thuê nhà xưởng tại Bình Dương, Thuê nhà xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá: 100 Triệu

Diện tích: 2000 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Thuê xưởng Bình Dương, Cho thuê xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá: 90 Triệu

Diện tích: 2040 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Thuê xưởng ở Bình Dương, Cho thuê xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá: 65 Triệu

Diện tích: 1800 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Cần bán 1 căn nhà kho quốc lộ 1A Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Giá: 2 Tỷ

Diện tích: 546 m²

Địa Điểm: Sóc Trăng

Liên hệ: Huỳnh Văn Trọng

0907340544

Cho Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, Xưởng Tại Bến Cát Cho Thuê, LH 0938.949.373

Giá: 220 Triệu

Diện tích: 5000 m²

Địa Điểm: Bến Cát, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Cho Thuê Nhà Xưởng ở Bình Dương, Xưởng ở Bến Cát Cho Thuê, LH 0938.949.373

Giá: 170 Triệu

Diện tích: 5000 m²

Địa Điểm: Bến Cát, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Cho Thuê Nhà Xưởng Tại Bình Dương, Xưởng Bến Cát Cho Thuê, LH 0938.949.373

Giá: 150 Triệu

Diện tích: 4000 m²

Địa Điểm: Bến Cát, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Cho Thuê Xưởng Bình Dương, Thuê Xưởng Tại Bến Cát, LH 0938.949.373

Giá: 280 Triệu

Diện tích: 6000 m²

Địa Điểm: Bến Cát, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Cho Thuê Xưởng Tại Bình Dương, Thuê Xưởng Bến Cát, LH 0938.949.373

Giá: 285 Triệu

Diện tích: 6000 m²

Địa Điểm: Bến Cát, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Nhà Xưởng Bình Dương Cho Thuê, Thuê Nhà Xưởng Tại Bến Cát, LH 0938.949.373

Giá: 50 Triệu

Diện tích: 1500 m²

Địa Điểm: Bến Cát, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Nhà Xưởng ở Bình Dương Cho Thuê, Thuê Nhà Xưởng ở Bến Cát, LH 0938.949.373

Giá: 140 Triệu

Diện tích: 3200 m²

Địa Điểm: Bến Cát, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Nhà Xưởng Tại Bình Dương Cho Thuê, Thuê Nhà Xưởng Bến Cát, LH 0938.949.373

Giá: 100 Triệu

Diện tích: 2500 m²

Địa Điểm: Bến Cát, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, Nhà Xưởng Tại Bến Cát Cho Thuê, LH 0938.949.373

Giá: 200 Triệu

Diện tích: 3500 m²

Địa Điểm: Bến Cát, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Thuê Nhà Xưởng ở Bình Dương, Nhà Xưởng Bến Cát Cho Thuê, LH 0938.949.373

Giá: 100 Triệu

Diện tích: 2500 m²

Địa Điểm: Bến Cát, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Thuê Nhà Xưởng Tại Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Bến Cát, LH 0938.949.373

Giá: 150 Triệu

Diện tích: 4000 m²

Địa Điểm: Bến Cát, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Thuê Xưởng Bình Dương, Cho Thuê Xưởng Bến Cát, LH 0938.949.373

Giá: 350 Triệu

Diện tích: 7000 m²

Địa Điểm: Bến Cát, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Thuê Xưởng ở Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Tại Bến Cát, LH 0938.949.373

Giá: 260 Triệu

Diện tích: 7000 m²

Địa Điểm: Bến Cát, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Xưởng tại Bình Dương cho thuê, Nhà xưởng ở Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373

Giá:

Diện tích: 16500 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Xưởng ở Bình Dương cho thuê, Nhà xưởng tại Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373

Giá: 300 Triệu

Diện tích: 7200 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Xưởng Bình Dương cho thuê, Nhà xưởng Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373

Giá: 1 Tỷ

Diện tích: 25000 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Thuê xưởng ở Bình Dương, Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá: 220 Triệu

Diện tích: 6500 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Thuê xưởng Bình Dương, Cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá:

Diện tích: 7500 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Thuê nhà xưởng tại Bình Dương, Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá: 220 Triệu

Diện tích: 5800 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Thuê nhà xưởng ở Bình Dương, Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá:

Diện tích: 15000 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Thuê nhà xưởng Bình Dương, Cho thuê xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá: 360 Triệu

Diện tích: 9000 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Nhà xưởng tại Bình Dương cho thuê, Cho thuê xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá: 110 Triệu

Diện tích: 2500 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Nhà xưởng ở Bình Dương cho thuê, Cho thuê xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá: 300 Triệu

Diện tích: 7500 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Cho thuê xưởng tại Bình Dương, Thuê xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá: 130 Triệu

Diện tích: 3800 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Cho thuê xưởng ở Bình Dương, Thuê xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá: 210 Triệu

Diện tích: 5600 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Cho thuê xưởng Bình Dương, Thuê xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373

Giá: 200 Triệu

Diện tích: 6000 m²

Địa Điểm: Tân Uyên, Bình Dương

Liên hệ: A Huỳnh

0938.949.373

Dự án mới nhất

Vinhomes Golden River
Vinhomes Central Park
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THẾ GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
Trụ sở: 111 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Điện Thoại: (84.8) 35 123 999 - Fax: (84.8) 38 99 49 79
E-mail: info@thegioibatdongsan.com.vn
Đánh giá Thế giới bất động sản 9/10 dựa trên 9668 đánh giá.